FAKTURERING


Ønsker dere å sette bort faktureringen til fagpersoner? Våre dyktige regnskapsførere står klare for oppgaven og sørger for en nøyaktig og effektiv utførelse av oppgavene. Vi tilbyr også veiledning og rådgivning. Sammen finner vi frem til den beste løsningen for din bedrift, uansett om du er et enkeltmannsforetak eller et større AS.

Ønsker du å fakturere selv?
Vi erfarer at mange kunder ønsker å fakturere selv. Det skjer ved at kunden registrerer sine fakturaer i sitt eget fakturaprogram og en kopi av denne leveres til oss for så å bli registrert en gang til i vårt system. Med dagens elektroniske løsninger er det mulig å effektivisere denne rutinen uten at du gir slipp på oppfølging og kontroll.

Elektronisk regnskapssystem
Vi tilbyr direkte oppkobling mot vårt regnskapssystem slik at du kan registrere både dine kunder, dine varer og din faktura direkte. På den måten er fakturaen også registrert i regnskapet. Ved en slik løsning har du oversikt over kunder, varer, fakturaer og leverandører. I og med at dette skjer elektronisk, vil du ha tilgang til systemet via internett når du måtte ønske.

Tilbyr purring og utarbeidelse av nedbetalingsplan
Vi tilbyr også purring på forfalte betalinger, foretar renteberegninger og oversendelse for viderebehandling gjennom rettslig inndrivelse hvis det er ønskelig. Vi bidrar også til utarbeidelse av avtale for nedbetalingsplan.

Kontakt oss for hjelp med fakturering