REFERANSER


NORSK HELSEINFORMATIKK

Norsk Helseinformatikk (NHI) er utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok – et oppslagsverk som brukes av mer enn 95% av norske allmennleger. Med en økende etterspørsel for tilsvarende tilbud i andre land, er dette et produkt som i dag også er tilgjengelig i Danmark, Sverige og Tyskland.

NHI tilbyr i tillegg over 30 e-læringskurs utviklet for ulike helseprofesjoner. Disse kursene er en viktig del av kvalitetssikringen av leger og annet helsepersonell i mer enn 200 av landets kommuner. NHI har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren, og for øvrig en av Norges største helseportaler på nett.

TOTALKUNDE AV TRONDHEIM REGNSKAPSKONTOR

Daglig leder i NHI, Tone Danielsen, har i løpet av sin fartstid som revisor og finansdirektør opplevd hvor haltende et samarbeid med et regnskapskontor kan være. Etter at de i 2009 bestemte seg for å sette bort regnskapsfunksjonen til Trondheim Regnskapskontor, har situasjonen imidlertid vært en helt annen.

– Da vi flyttet over til Trondheim Regnskapskontor, var vi en enkel kunde som leverte bilag i papirformat og som overførte fakturafiler fra vårt system til deres. Vi har siden den tid hatt en gradvis utvikling, og vi bruker i dag veldig mange av deres tjenester, forteller Danielsen.

For alle som kan vedkjenne seg frustrasjonen som følger manglende oversikt i regnskapet, tilbyr Trondheim Regnskapskontor totalkunder en enkel løsning på utfordringene.

– Vi har tidligere fått erfare hvordan det er å være avhengige av flere ulike systemer med begrenset tilgang og innsyn, og hvilke uheldige konsekvenser dette medfører. Som totalkunde av Trondheim Regnskapskontor har vi i dag full tilgang til både dokumentsenter og faktureringssystem som vi benytter oss av, slik at vi selv kan følge med og rette opp i eventuelle feil.

EN GOD SAMARBEIDSPARTNER

Gjennom et snart ti år langt samarbeid med Trondheim Regnskapskontor, har NHI blitt hjulpet frem til den optimale løsningen for akkurat deres behov innen regnskapstjenester. Med kundesentriske verdier og en fremtredende «oss»-mentalitet, står Trondheim Regnskapskontor frem som en god samarbeidspartner.

– Vi i NHI jobber hele tiden med å tilpasse oss et behov i stadig endring. I takt med disse endringene har Trondheim Regnskapskontor presentert løsninger på våre utfordringer. Løsningene har alltid vært i overensstemmelse med NHIs beste interesser. Trondheim Regnskapskontor har i så måte vært mer enn en leverandør av regnskapstjenester. For oss har de blitt en meget verdifull samarbeidspartner som alltid setter punktlighet, nøyaktighet og service i høysetet, avslutter Danielsen.

nhi.no