LØNN


Når det kommer til lønn har dette et omfattende og komplisert regelverk som i tillegg er i stadig endring. Derfor lønner det seg å sette bort oppgavene til profesjonelle som har regelverket i fingerspissene. Ved å benytte dere av oss i forbindelse med lønnsarbeid, sørger du for at dine ansatte får korrekt lønn til riktig tid. Som en ekstern lønningsavdeling vil vi hver måned levere nøyaktige lønnsutbetalinger.

Komplett lønnstjeneste
Vi tilbyr lønnskjøring for små og store bedriften, og lønnslippene blir sendt til den enkelte ansatte som e-post eller ordinær post. Denne tjenesten gjør at vi også utarbeider bankliste for utbetaling, og for hver termin innrapporterer vi terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk og avstemmer dette med regnskapet. Ved avslutning av året sørger vi for innsending av lønns- og trekkoppgaver.

Reiseregning på nett
Reiseregninger kan enkelt registreres via nett for ansatte og godkjennes av ledere på samme måte som ved faktura. De ansatte kan ta bilde av kvittering og billetter med mobil og laste opp bildet, enkelt og brukervennlig!

Aktuelle elementer i forbindelse med lønn er:
 • Inn- og utmelding av arbeidstakerregisteret
 • Utbetaling av lønn med lønnsslipp
 • Påleggstrekk
 • Skattetrekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Reiseregninger
 • Bilgodtgjørelse
 • Beregning av feriepenger og sluttoppgjør
 • Refusjon av sykepenger
 • OTP - Obligatorisk tjenestepensjon
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Lønnsrapporter
 • Opprettelse av arbeidsavtale
 • Årsoppgave for skatt og avgift

Kontakt oss for hjelp med lønn