Kundeløsninger

Kundeløsninger


BLI TOTALKUNDE HOS TRONDHEIM REGNSKAPSKONTOR

Trondheim Regnskapskontor tilbyr tjenester innen regnskap, selskapsetablering, jus og økonomi til over 300 små og mellomstore bedrifter fra ulike grener av næringslivet. Vi kjennetegnes av å sette våre kunder og deres individuelle behov i fokus, og vi jobber aktivt med å utarbeide gode løsninger og kostnadsbesparende rutiner for din bedrift.

Med vår lange erfaring og brede kompetanse får du som totalkunde av Trondheim Regnskapskontor mye mer enn kun en ekstern regnskapsfører. Vi er opptatte av å være en aktiv lagspiller og samarbeidspartner som alltid setter kundeservice, profesjonalitet, kvalitetssikring og etiske standarder i første rekke.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER FOR SMÅ OG STORE BEDRIFTER

Vi i Trondheim Regnskapskontor tilbyr skreddersydde pakkeløsninger tilpasset ditt behov innen regnskapstjenester. Hos oss får du de helt enkle løsningene for de små og mellomstore bedriftene, eller altomfattende regnskapsløsninger for de større bedriftene med utvidet behov.

Gjennom tett samarbeid og god dialog bidrar vi til å avdekke dine behov, enten du ønsker å gjøre deler av regnskapet selv eller sette bort hele regnskapsfunksjonen til oss.

FORDELER SOM TOTALKUNDE

En viktig fordel som totalkunde er at vi vurderer behovene i din bedrift og bidrar til å utarbeide fordelaktige og kostnadseffektive rutiner. På denne måten betaler du som kunde aldri for noe du ikke har behov for. Vi kjenner til de beste løsningene uansett selskapstype, størrelse og bransje.

REGNSKAP FRA A TIL Å

Som totalkunde vil våre erfarne regnskapsførere hjelpe deg fra A til Å. Vår kompetanse betyr reduserte kostnader i økonomifunksjonen i din bedrift, samt frigjøring av tid slik at du kan fokusere på selskapets kjernevirksomhet. Som kunde hos oss tilrettelegger vi for en lønnsom fremtid for ditt selskap.

ALT PÅ ETT STED

Trondheim Regnskapskontor tilbyr alt innen regnskapstjenester. Som totalkunde betyr dette at du kun har én samarbeidspartner og én kontaktperson å forholde deg til. Dette muliggjør også et mer verdifullt samarbeid, tettere oppfølging og kvalitetsrik rådgivning sammenlignet med en mer upersonlig avtale med et annet regnskapskontor.

REGLER OG LOVVERK

Uavhengig om du driver et stort eller lite selskap, forutsetter dette at den regnskapsansvarlige til enhver tid er oppdatert på et regel- og lovverk i stadig endring. Som et autorisert regnskapskontor er vi alltid oppdatert på regnskapsrettslige emner, slik at du som kunde kan føle deg trygg i å overlate regnskapsføring, rapportering og dokumentasjonen til oss.

OVERGANG TIL NY REGNSKAPSFØRER

Mange tror at det å bytte regnskapsfører er en tung og tidkrevende prosess. Dette er ikke tilfellet dersom du velger å gå over til Trondheim Regnskapskontor. Vi tar oss av dialogen med din nåværende regnskapsansvarlig, og overgangen til våre systemer går i de fleste tilfeller helt smertefritt. Avhengig av de enkelte behov din bedrift har, vil det også bli gitt opplæring i våre svært brukervennlige systemer.

INTEGRASJON MED REGNSKAPSSYSTEMER

For de mindre kundene som ønsker å beholde noe av deres nåværende regnskapssystem, er våre systemer kompatibel for integrasjon av de aller fleste system som brukes i dag. For de aller største bedriftene kan det også lønne seg å jobbe direkte i vårt system.

SELSKAPSETABLERING

Sitter du med tanker om å starte bedrift? Trondheim Regnskapskontor har lang erfaring med selskapsetablering. Vi bistår med utarbeidelse og innsendelse av nødvendig dokumentasjon, dialog med bank og registreringsprosessen. Med oss kan du være trygg på at registreringen blir gjort på riktig måte, uten unødvendige forsinkelser.

REGNSKAPSFØRER I ETABLERINGSFASEN

Noen nyoppstartede næringsdrivende velger å føre eget regnskap for å spare mest mulig penger. Det som ofte skjer er at den regnskapsansvarlige ikke besitter nødvendig kompetanse til å gjøre dette på en kostnadseffektiv måte. Da kan det lønne seg å inngå et samarbeid med en autorisert regnskapsfører tidlig i prosessen, slik at du kan fokusere på bedriftens kjerneområder i den allerede sårbare etableringsfasen.

HVORFOR VELGE OSS SOM DIN REGNSKAPSFØRER?

Vi i Trondheim Regnskapskontor kan tilby alle regnskapstjenester, slik at du aldri må forholde deg til mange kontaktpersoner. Hos oss får du én kontaktperson som utfører alle regnskapsrelaterte oppgaver for din virksomhet, og med dette kan vi tilby en rask responstid, jevnlige oppdateringer og høyere kvalitet på vår kundeservice enn våre konkurrenter.

Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen alle selskapsformer og grener av næringslivet. Vi jobber alltid aktivt med å forbedre vår rutiner til fordel får våre kunder, og vi tror dette er en av grunnene til at våre kunder velger å bli værende hos oss.

REFERANSER

Trondheim Regnskapskontor har siden 2009 utført alle regnskapstjenester for Norsk Helseinformatikk.

Kontakt oss for kundeløsninger