RAPPORTERING


Da vi forvalter mange ulike bedriftsformer, har vi opparbeidet en bred forståelse av hva de ulike selskapsformene har behov for, og hva de ulike rapportene bør inneholde. Du velger selv detaljnivå på rapportene og hva du vil ha med av informasjon. Dersom det er mer aktuelt, finner du også en rekke standardrapporter som er laget for norske bedrifter.

Har du behov for veiledning i valget av regnskapsrapporter, bistår vi deg gjerne med dette. Da blir vi sammen enige om hvordan vi kan skreddersy rapportene og tilpasse de helt etter din bedrifts behov.

Visuelle, grafiske rapporter
Dersom det er ønskelig, tilbyr vi grafiske fremstillinger av dataen med mange forskjellige diagramtyper. Dette gjør at du enklere kan visuelt fremvise tallgrunnlaget på en pedagogisk og elegant måte. Som kunde har du også tilgang på nøkkeltallsrapporter og tradisjonelle rapporter på kontonivå.

Du velger selv hvor ofte du får rapportene
Under vår portalløsning, kan du enkelt velge intervallene på rapportene, enten du trenger ukentlige, kvartalsmessige eller enkeltstående likvideringsrapport. Dette kan også avtales med din kontaktperson hos oss.

Målsettinger og investeringsbudsjett
Vi kan også hjelpe deg med å sette opp et budsjett for ulike målsettinger, eller et investeringsbudsjett, hvor vi regner ut om det lønner seg å leie eller eie en bil for eksempel.

Kontakt oss for hjelp med rapportering