Regnskapstjenester

Våre autoriserte regnskapsførere er klare til nye oppdrag. Vi har et bredt tjenestespekter og anser oss som totalleverandør, slik at du som kunde slipper å forholde deg til mange ulike og fordyrende aktører. Her følger våre tjenester innen regnskap:
  • Regnskap
  • Årsoppgjør og ligning
  • Rapportering
  • Elektronisk bilagsbehandling
  • Lønn
  • Fakturering
  • Selskapsforvaltning
  • Nettløsninger

Regnskapstjenester til Trøndelag og Nordland
Vi har eksistert i mer enn 30 år og vil være en trygg, kompetent og verdiskapende leverandør for alle bedrifter/selskaper innenfor regnskap og økonomi.
*
*
*