La oss hjelpe deg med årsoppgjør og ligning

Årsoppgjøret er for mange både tidkrevende og komplisert, da det er mange skjemaer som skal fylles ut, og i tillegg til dette er regelverket i stadig endring. Særlig gjelder dette skattereglene. Feil i innsendte opplysninger kan medføre feilberegning av skatten, som igjen kan medføre en unødvendig restskatt og andre uønskede konsekvenser. Ved å overlate denne oppgaven til oss, sørger vi for å utarbeide årsoppgjøret og for at næringsoppgavene og andre ligningspapirer blir utfylt i henhold til regelverket. Vi foretar utbytteberegning og skatteberegning, og sender inn alle lovpålagte skjemaer til myndighetene.

Under følger en oversikt over hvilke punkter vi kan hjelpe deg med.

  • Næringsoppgave med vedlegg
  • Resultat og balanse
  • Utarbeidelse av styrets årsberetning
  • Selvangivelse
  • Årsoppgjørsdisposisjoner og aksjeutbytte
  • Skatteberegning
  • Årsberetning
  • Generalforsamlingsprotokoll
  • Rådgivning/selskapsforvaltning
  • Økonomisk og juridisk rådgivning


Finner du ikke spesifikt det du er ute etter, kan du kontakte oss og vi hjelper deg med å skreddersy etter dine unike behov.

Din regnskapspartner i Trondheim og Mosjøen

Våre kontorer er i Trøndelag og Nordland. På den måten kan vi tilby våre regnskapstjenester til hele midt-Norge og nordover. Våre kunder kommer fra mange ulike næringer og med en stor variasjon på størrelsen på bedriften. Hos oss kan du forvente deg en høy grad av profesjonalitet og kunnskap.


Kontakt oss dersom du har behov for hjelp med ditt årsoppgjør og ligning.