Med skybaserte regnskapssystemer er det enklere enn noen gang å kommunisere og samarbeide med din regnskapsfører. Ved å la en regnskapsfører ta hånd om din bedrifts regnskapsfunksjon frigjør du kapasitet hos egne ansatte, og vet at oppgavene du setter bort blir korrekt utført.

Mange mindre bedrifter tror kanskje at de ikke har behov for regnskapsfører, eller er usikre på hvordan regnskapsføreren kan lette deres hverdag. Her gir vi deg en oversikt over oppgaver det kan være greit å la oss ta hånd om.

LØNN

Vi håndterer lønnskjøringen for alle våre regnskapskunder. Dette er en oppgave vi ønsker å ta ansvaret for, da vi ofte ser at det kan bli feil som har innvirkning på andre deler av regnskapet og for de ansatte. I forbindelse med lønn er det naturligvis avgjørende at utbetalingene til de ansatte skjer når de skal. Skjer ikke dette vil dine ansatte fort miste tilliten til sin arbeidsplass. Vi sørger alltid for at utbetalinger finner sted til avtalt tid.

I tillegg er det strenge krav til rapportering knyttet til lønn, med månedlige frister for innsending. Å ha oversikt over hvilke opplysninger som skal innrapporteres er ikke alltid så lett. Når vi som din regnskapsfører har ansvar for bedriftens lønnskjøring, er det også vi som har ansvar for riktig rapportering.

ÅRSOPPGJØR

Å sette bort årsoppgjøret til en fagperson vil være fordelaktig for de aller fleste. Dette er først og fremst fordi det finnes en rekke krav til hvilke opplysninger et årsoppgjør skal inneholde. Disse er det ikke alltid så enkelt å forstå og ha oversikt over.

Ettersom krav og lover knyttet til årsoppgjør er i stadig endring, vil det også være nødvendig med regelmessig kursing og at det legges ned tid på å holde seg oppdatert. Å la regnskapsføreren håndtere årsoppgjøret vil dermed kunne være svært tidsbesparende for bedriften.

FRADRAG

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke fradrag din bedrift har krav på, og hva som regnes som private kostnader. Her kan en regnskapsfører være til god hjelp, og sørge for at dere ikke går glipp av fradrag dere egentlig har rett på.

Jo flere tjenester vi som deres regnskapsfører håndterer for dere, desto lettere blir det for oss å oppdage slike elementer. Vi kan også komme med bedre anbefalinger og tiltak som kan øke lønnsomhet og bidra til vekst.

HVA BURDE VI GJØRE SELV?

Vi anbefaler i utgangspunktet å sette bort så mye som mulig til en autorisert regnskapsfører. Det er imidlertid enkelte oppgaver som krever at du som kunde involveres, eventuelt utfører dem selv.

Fakturering er noe som vi mener bedriften bør ta ansvar for selv , da det er dere som utformer innholdet i en utgående faktura. Dette blir enkelt å gjøre selv via våre brukervennlige løsninger. Det vil også være nødvendig at noen hos dere godkjenner fakturaer som kommer inn, ettersom en regnskapsfører ikke kan vite hvilke innkjøp dere har gjort.

Også oppgaver som timeregistrering, utlegg, reiseregninger og lignende må naturligvis gjøres av dere. Dette registrerer dere enkelt i vårt skybaserte regnskapssystem.

HAR VI BEHOV FOR REGNSKAPSFØRER?

Dersom dere er en liten bedrift tenker du kanskje at det vil være relativt enkelt å føre regnskap, og at dere dermed ikke har behov for regnskapsfører. Vi ser derimot at det gjerne er da behovet er aller størst.

For en liten bedrift med få ansatte, vil det være en større relativ kostnad å benytte en av deres egne til å utføre regnskapsoppgaver. Skal dere ansette noen for å ta hånd om regnskapsføringen, må dere også ha tilstrekkelig med arbeidsoppgaver til å sysselsette personen samtidig som dere vil få økte lønnsutgifter. I de aller fleste tilfeller vil det være mer lønnsomt å sette bort denne funksjonen. Da får dere også en fagperson som er oppdatert på lover og regler gjeldende for deres firma.