Å sette bort din virksomhets økonomifunksjon er både tid- og kostnadsbesparende. Det er imidlertid viktig å velge en aktør du har tillit til, både på det personlige og det profesjonelle plan.

Gjennom 30 år i regnskapsbransjen har vi i Trondheim Regnskapskontor tilegnet oss bred erfaring og løst utallige problemstillinger for en rekke ulike bedrifter. Setter du bort regnskapet til oss får du en kompetent samarbeidspartner med grundig forståelse for din bedrifts utfordringer og muligheter.

HVORFOR SKAL MIN BEDRIFT BRUKE REGNSKAPSFØRER?

En regnskapsfører vil være en god investering for de aller fleste bedrifter. Å føre regnskap for en bedrift er ofte mer komplisert enn man først tror, og det tar tid å sette seg inn i alle lover og regler. Setter du en regnskapsfører til å ta seg av bedriftens økonomioppgaver, kan dine ansatte heller bruke tiden sin på sine kjerneområder.

Det vil også lønne seg å hente inn en regnskapsfører så tidlig som mulig, enten for å sette bort regnskap- og økonomioppgaver eller for å få på plass gode rutiner for dette. Når vi tar regnskapet helt fra starten av, blir det enklere for oss å få oversikt over din bedrifts utfordringer.

REGNSKAPSTJENESTER AV HØY KVALITET

Vi utfører et bredt spekter av tjenester for våre kunder, og forsøker så langt det er mulig å bistå kundene der det trengs. Ettersom vi har vært i bransjen i flere tiår, har vi vært med på utviklingen fra regnskap ført på papir til dagens sømløse, elektroniske tjenester. Gjennom disse årene har vi også opparbeidet oss høy kompetanse, slik at vi kan levere regnskapstjenester av høy kvalitet.

FOLKELIG OG PERSONLIG

Når du velger en regnskapsfører er det naturligvis viktig at du velger en som har kontroll på regler og metoder innenfor fagfeltet. Vi tror imidlertid også at det menneskelige aspektet spiller inn. Det er viktig for oss at våre kunder stoler på at vi forstår deres bedrift og dens forutsetninger og utfordringer. Derfor møter vi kundene på deres nivå og snakker et språk kundene forstår.

De fleste av våre kunder har en fast kontaktperson hos oss. Da blir det mulig å skape et mer personlig forhold mellom kunde og regnskapsfører, og at regnskapsføreren blir kjent med både sine kontaktpersoner i bedriften og bedriften i seg selv.

SOLID OG STABILT FIRMA

Det er viktig for oss å være et godt og trygt valg for bedrifter med behov for en leverandør av regnskapstjenester. Vi har allerede eksistert i en årrekke og har ingen planer om å gå noen steder. Mange av våre ansatte har vært i bedriften lenge, slik at det stort sett er de samme menneskene du treffer i våre ganger over tid.

Vi har tatt et bevisst valg om å være et mindre, selvstendig regnskapsfirma. Dette lar oss i større grad gi tett og personlig oppfølging til våre kunder. Samtidig vet kundene våre at de ved å velge oss får en regnskapsfører som vil bestå.