Digitale tjenester har forandret hverdagen til mange bedrifter, og dermed stilles det også nye krav til leveranse av regnskapstjenester. I dag har regnskapskundene behov for løpende oppdateringer i et lettfattelig system som gir dem mulighet til selv å være inkludert. Nettopp derfor vil det lønne seg å velge en regnskapsfører som tilbyr skybasert regnskap.

Skybaserte regnskapstjenester forenkler hverdagen, både for deres bedrift og for oss som regnskapsfører. Med skybaserte løsninger får dere løpende oversikt over egen økonomisk situasjon på en enkel og brukervennlig måte.

EFFEKTIV BILAGSBEHANDLING

Elektroniske, skybaserte regnskapssystemer sørger for mer effektiv bilagsbehandling. Alle data som registreres blir tilgjengelige i systemet umiddelbart, noe som gir deg som kunde rask tilgang på sanntidsdata. Med skybaserte tjenester blir regnskapsføringen mer sømløs og det tilrettelegges for økt grad av automatisering.
For regnskapsføreren sparer skybaserte tjenester tid og muliggjør mer effektive arbeidsprosesser. Dermed kan vi også tilby bedre priser på våre tjenester.

BEDRE RUTINER FOR ARBEIDSDELING

Med skybaserte regnskapstjenester legges det bedre til rette for samarbeid mellom kunde og regnskapsfører. Når all data ligger lagret i skyen har alle parter til enhver tid tilgang til samme oppdaterte informasjon. Dermed kan vi enkelt dele jobben med å føre deres regnskap, eller vi kan gjøre alt mens dere har full oversikt.
Når det er enkelt å samarbeide, kan vi også i større grad være involvert og komme med anbefalinger som kan øke deres lønnsomhet.

ENKEL INTEGRASJON MELLOM SYSTEMER

Vi benytter oss i dag av Visma Business, Tripletex og Visma eAccounting. Dette er pålitelige og fleksible systemer som vi har god erfaring med. Systemene er også integrert mot en rekke Visma-systemer samt andre eksterne løsninger.

Dersom dere jobber i et annet system enn det vi bruker, betyr ikke dette at vi ikke kan føre regnskap for dere. Vi forsøker så langt det er mulig å tilpasse oss våre kunder og finne løsninger som fungerer både for oss og for dere.