Prosjekt


Et prosjektregnskap er en oppstilling av inntekter og kostnader per oppdrag og gir dermed informasjon om hvor stor verdi et gitt prosjekt tilfører din virksomhet, mer spesifikt gir prosjektregnskapet deg en oversikt over hvordan et prosjekt bidrar til din bedrifts inntekter og kostnader i løpet av en periode.

I noen bransjer vil det å utarbeide prosjektregnskap være mer relevant enn i andre bransjer, men mange regnskapspliktige virksomheter er faktisk pålagt å føre prosjektregnskap. Dette gjelder direkte for din virksomhet dersom du opererer innen bygg-, anleggs- eller verftsindustri og kommer inn under bokføringsforskriftens regler, som sier at du som har virksomhet innen disse industriene plikter å føre prosjektregnskap for oppdrag der antatt omsetningsverdi overstiger kr. 300 000 eks. mva.

Hva vi kan bidra med i en slik sammenheng:
  • Lang erfaring og ekspertise på feltet
  • Sparringspartner
  • Rapportering
  • Rådgiving
  • Løpende bokføring
  • Analyser
KONTAKT OSSRING OSS