Stiftelse av selskap

Skal du stifte selskap?

Prosessen med å stifte et selskap kan for mange oppleves som en komplisert og tidkrevende prosess. Skal du etablere en bedrift på egen hånd, forutsetter dette at du gjør deg kjent med gjeldende lovverk og hvilke krav som stilles til både deg og den aktuelle selskapsform. I denne prosessen kan det fort oppstå usikkerhet, frustrasjon og unødvendig lang behandlingstid.


Vi i Trondheim Regnskapskontor AS kan bistå med stiftelse av selskap, slik at du kan fokusere på alle andre viktige ting i den krevende etableringsfasen. Vi ordner alt av papirer og registrering uavhengig av selskapsform. Ditt selskap vil være operativt i løpet av få dager, avhengig av behandlingstid i Brønnøysundregistrene.


Mer informasjon om regnskap og våre tjenester finner du her.


Ulike selskapsformer

Vi hjelper deg med å velge den organisasjonsformen som er mest hensiktsmessig for deg. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Sammen går vi gjennom de betydningene de ulike selskapsformene har for ditt selskap hva angår skatt, ansvar, risiko, plikter og rettigheter.


Aksjeselskap

Med et aksjeselskap står ingen av aksjonærene personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser, og er således en egen juridisk enhet. Med aksjeselskap har du muligheten til å bli ansatt i egen bedrift, med de samme rettigheter som andre arbeidstakere. Et aksjeselskap forutsetter imidlertid at aksjonærene stiller med en aksjekapital på minimum kr 30 000,-, følger aksjelovens bestemmelser og andre lovpålagte formaliteter.


Ansvarlig SELSKAP

Ansvarlig selskap forutsetter at minst to personer stiller som eiere av selskapet. Denne selskapsformen kan være aktuell dersom det verken er ønskelig med innbetaling av aksjekapital eller å bli ansatt i eget selskap.


Enkeltmannsforetak

Et enkeltmannsforetak er den enkleste selskapsformen å opprette og komme i gang med. Med et enkeltmannsforetak stiller du med ubegrenset personlig ansvar og har dårligere sosiale rettigheter enn ansatte i aksjeselskap. Enkeltmannsforetak har imidlertid lave oppstartskostnader og færre formelle krav enn både aksjeselskap og ansvarlig selskap.


Spar tid med ekstern regnskapsfører

For mange vil det lønne seg å sette bort hele eller deler av regnskapsfunksjonen til en ekstern regnskapsfører. Trondheim Regnskapskontor AS har lang erfaring og gode rutiner innenfor de fleste regnskapsføringstjenester. Overlater du regnskapsføringen til oss, kan du frigjøre tid til å fokusere på virksomhetens kjerneområder.


Hvorfor velge Trondheim Regnskapskontor AS?

Et naturlig valg etter etableringen av selskapet er å la oss føre ditt regnskap og følge opp økonomien. Som autorisert regnskapsfører tilbyr vi kostnadsbesparende regnskapsrutiner, trygghet og økonomisk overblikk for din virksomhet. Ta kontakt for selskapsetablering.


Som totalleverandør tilbyr vi også juridisk og økonomisk kompetanse, les mer her.