Jus og økonomi

Behov for juridisk og økonomisk kompetanse?

Etter mange års erfaring vet vi at bedrifter ofte kommer opp i mindre eller større problemstillinger eller uklarheter omkring selskapsdriften eller personlige forhold knyttet til sitt eget selskap. Som totalleverandør både rådgir og bistår vi innen eksempelvis:

 • Skatt og avgift
 • Arv og skifte
 • Offentligrettslige krav og rammeverk
 • Innberetningsregler
 • Pengekrav og inkasso
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Personalforsikringsmessige forhold
 • Personalforvaltning
 • Klagebehandling
 • Lovpålagte forsikringer
 • Selskapsrettslige spørsmål generelt