Dette kan din regnskapsfører hjelpe deg med

Med skybaserte regnskapssystemer er det enklere enn noen gang å kommunisere og samarbeide med din regnskapsfører. Ved å la en regnskapsfører ta hånd om din bedrifts regnskapsfunksjon frigjør du kapasitet hos egne ansatte, og vet at oppgavene du setter bort blir korrekt utført.

Mange mindre bedrifter tror kanskje at de ikke har behov for regnskapsfører, eller er usikre på hvordan regnskapsføreren kan lette deres hverdag. Her gir vi deg en oversikt over oppgaver det kan være greit å la oss ta hånd om.

LØNN

Vi håndterer lønnskjøringen for alle våre regnskapskunder. Dette er en oppgave vi ønsker å ta ansvaret for, da vi ofte ser at det kan bli feil som har innvirkning på andre deler av regnskapet og for de ansatte. I forbindelse med lønn er det naturligvis avgjørende at utbetalingene til de ansatte skjer når de skal. Skjer ikke dette vil dine ansatte fort miste tilliten til sin arbeidsplass. Vi sørger alltid for at utbetalinger finner sted til avtalt tid.

I tillegg er det strenge krav til rapportering knyttet til lønn, med månedlige frister for innsending. Å ha oversikt over hvilke opplysninger som skal innrapporteres er ikke alltid så lett. Når vi som din regnskapsfører har ansvar for bedriftens lønnskjøring, er det også vi som har ansvar for riktig rapportering.

ÅRSOPPGJØR

Å sette bort årsoppgjøret til en fagperson vil være fordelaktig for de aller fleste. Dette er først og fremst fordi det finnes en rekke krav til hvilke opplysninger et årsoppgjør skal inneholde. Disse er det ikke alltid så enkelt å forstå og ha oversikt over.

Ettersom krav og lover knyttet til årsoppgjør er i stadig endring, vil det også være nødvendig med regelmessig kursing og at det legges ned tid på å holde seg oppdatert. Å la regnskapsføreren håndtere årsoppgjøret vil dermed kunne være svært tidsbesparende for bedriften.

FRADRAG

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke fradrag din bedrift har krav på, og hva som regnes som private kostnader. Her kan en regnskapsfører være til god hjelp, og sørge for at dere ikke går glipp av fradrag dere egentlig har rett på.

Jo flere tjenester vi som deres regnskapsfører håndterer for dere, desto lettere blir det for oss å oppdage slike elementer. Vi kan også komme med bedre anbefalinger og tiltak som kan øke lønnsomhet og bidra til vekst.

HVA BURDE VI GJØRE SELV?

Vi anbefaler i utgangspunktet å sette bort så mye som mulig til en autorisert regnskapsfører. Det er imidlertid enkelte oppgaver som krever at du som kunde involveres, eventuelt utfører dem selv.

Fakturering er noe som vi mener bedriften bør ta ansvar for selv , da det er dere som utformer innholdet i en utgående faktura. Dette blir enkelt å gjøre selv via våre brukervennlige løsninger. Det vil også være nødvendig at noen hos dere godkjenner fakturaer som kommer inn, ettersom en regnskapsfører ikke kan vite hvilke innkjøp dere har gjort.

Også oppgaver som timeregistrering, utlegg, reiseregninger og lignende må naturligvis gjøres av dere. Dette registrerer dere enkelt i vårt skybaserte regnskapssystem.

HAR VI BEHOV FOR REGNSKAPSFØRER?

Dersom dere er en liten bedrift tenker du kanskje at det vil være relativt enkelt å føre regnskap, og at dere dermed ikke har behov for regnskapsfører. Vi ser derimot at det gjerne er da behovet er aller størst.

For en liten bedrift med få ansatte, vil det være en større relativ kostnad å benytte en av deres egne til å utføre regnskapsoppgaver. Skal dere ansette noen for å ta hånd om regnskapsføringen, må dere også ha tilstrekkelig med arbeidsoppgaver til å sysselsette personen samtidig som dere vil få økte lønnsutgifter. I de aller fleste tilfeller vil det være mer lønnsomt å sette bort denne funksjonen. Da får dere også en fagperson som er oppdatert på lover og regler gjeldende for deres firma.


Velg en regnskapsfører som tilbyr skybasert regnskap

Digitale tjenester har forandret hverdagen til mange bedrifter, og dermed stilles det også nye krav til leveranse av regnskapstjenester. I dag har regnskapskundene behov for løpende oppdateringer i et lettfattelig system som gir dem mulighet til selv å være inkludert. Nettopp derfor vil det lønne seg å velge en regnskapsfører som tilbyr skybasert regnskap.

Skybaserte regnskapstjenester forenkler hverdagen, både for deres bedrift og for oss som regnskapsfører. Med skybaserte løsninger får dere løpende oversikt over egen økonomisk situasjon på en enkel og brukervennlig måte.

EFFEKTIV BILAGSBEHANDLING

Elektroniske, skybaserte regnskapssystemer sørger for mer effektiv bilagsbehandling. Alle data som registreres blir tilgjengelige i systemet umiddelbart, noe som gir deg som kunde rask tilgang på sanntidsdata. Med skybaserte tjenester blir regnskapsføringen mer sømløs og det tilrettelegges for økt grad av automatisering.
For regnskapsføreren sparer skybaserte tjenester tid og muliggjør mer effektive arbeidsprosesser. Dermed kan vi også tilby bedre priser på våre tjenester.

BEDRE RUTINER FOR ARBEIDSDELING

Med skybaserte regnskapstjenester legges det bedre til rette for samarbeid mellom kunde og regnskapsfører. Når all data ligger lagret i skyen har alle parter til enhver tid tilgang til samme oppdaterte informasjon. Dermed kan vi enkelt dele jobben med å føre deres regnskap, eller vi kan gjøre alt mens dere har full oversikt.
Når det er enkelt å samarbeide, kan vi også i større grad være involvert og komme med anbefalinger som kan øke deres lønnsomhet.

ENKEL INTEGRASJON MELLOM SYSTEMER

Vi benytter oss i dag av Visma Business, Tripletex og Visma eAccounting. Dette er pålitelige og fleksible systemer som vi har god erfaring med. Systemene er også integrert mot en rekke Visma-systemer samt andre eksterne løsninger.

Dersom dere jobber i et annet system enn det vi bruker, betyr ikke dette at vi ikke kan føre regnskap for dere. Vi forsøker så langt det er mulig å tilpasse oss våre kunder og finne løsninger som fungerer både for oss og for dere.


Derfor skal du velge trondheim regnskapskontor

Å sette bort din virksomhets økonomifunksjon er både tid- og kostnadsbesparende. Det er imidlertid viktig å velge en aktør du har tillit til, både på det personlige og det profesjonelle plan.

Gjennom 30 år i regnskapsbransjen har vi i Trondheim Regnskapskontor tilegnet oss bred erfaring og løst utallige problemstillinger for en rekke ulike bedrifter. Setter du bort regnskapet til oss får du en kompetent samarbeidspartner med grundig forståelse for din bedrifts utfordringer og muligheter.

HVORFOR SKAL MIN BEDRIFT BRUKE REGNSKAPSFØRER?

En regnskapsfører vil være en god investering for de aller fleste bedrifter. Å føre regnskap for en bedrift er ofte mer komplisert enn man først tror, og det tar tid å sette seg inn i alle lover og regler. Setter du en regnskapsfører til å ta seg av bedriftens økonomioppgaver, kan dine ansatte heller bruke tiden sin på sine kjerneområder.

Det vil også lønne seg å hente inn en regnskapsfører så tidlig som mulig, enten for å sette bort regnskap- og økonomioppgaver eller for å få på plass gode rutiner for dette. Når vi tar regnskapet helt fra starten av, blir det enklere for oss å få oversikt over din bedrifts utfordringer.

REGNSKAPSTJENESTER AV HØY KVALITET

Vi utfører et bredt spekter av tjenester for våre kunder, og forsøker så langt det er mulig å bistå kundene der det trengs. Ettersom vi har vært i bransjen i flere tiår, har vi vært med på utviklingen fra regnskap ført på papir til dagens sømløse, elektroniske tjenester. Gjennom disse årene har vi også opparbeidet oss høy kompetanse, slik at vi kan levere regnskapstjenester av høy kvalitet.

FOLKELIG OG PERSONLIG

Når du velger en regnskapsfører er det naturligvis viktig at du velger en som har kontroll på regler og metoder innenfor fagfeltet. Vi tror imidlertid også at det menneskelige aspektet spiller inn. Det er viktig for oss at våre kunder stoler på at vi forstår deres bedrift og dens forutsetninger og utfordringer. Derfor møter vi kundene på deres nivå og snakker et språk kundene forstår.

De fleste av våre kunder har en fast kontaktperson hos oss. Da blir det mulig å skape et mer personlig forhold mellom kunde og regnskapsfører, og at regnskapsføreren blir kjent med både sine kontaktpersoner i bedriften og bedriften i seg selv.

SOLID OG STABILT FIRMA

Det er viktig for oss å være et godt og trygt valg for bedrifter med behov for en leverandør av regnskapstjenester. Vi har allerede eksistert i en årrekke og har ingen planer om å gå noen steder. Mange av våre ansatte har vært i bedriften lenge, slik at det stort sett er de samme menneskene du treffer i våre ganger over tid.

Vi har tatt et bevisst valg om å være et mindre, selvstendig regnskapsfirma. Dette lar oss i større grad gi tett og personlig oppfølging til våre kunder. Samtidig vet kundene våre at de ved å velge oss får en regnskapsfører som vil bestå.


Sett bort hele regnskapsfunksjonen til trondheim regnskapskontor

Vi i Trondheim Regnskapskontor er totalleverandør av regnskapstjenester. Når det kommer til regnskapsføring ser vi at mange, spesielt mindre bedrifter, ønsker å gjøre mye selv. Samtidig vet vi at det er lett å gjøre feil, og har man først gjort feil er det ikke nødvendigvis så enkelt å rette opp i ting på egenhånd.

For mange bedrifter vil det lønne seg å sette bort hele økonomifunksjonen til en aktør som har regnskap som sitt spesialfelt. La oss ta hånd om det vi gjør best, så kan dere fokusere på deres kjerneoppgaver.

Les mer om å være totalkunde hos oss her.

FÅ ALT PÅ SAMME STED

Som totalkunde hos oss får dere alt dere trenger av regnskapstjenester på ett og samme sted. Vi kan bistå med alt fra selskapsetablering og -forvaltning til utarbeidelse av årsoppgjør, lønnskjøring og økonomisk rådgivning.

Å samle regnskapstjenestene hos én leverandør vil være kostnadsbesparende, samtidig som det fører til bedre oversikt for alle parter. De fleste av våre kunder har kun én kontaktperson å forholde seg til hos oss. Deres kontaktperson vil ha oversikt over alle deres aktiviteter og være godt innsatt i deres bedrift.

VI TILPASSER OSS DERES BEHOV

For oss står kunden alltid i fokus, og vi strekker oss langt for å levere tjenester som dekker våre kunders behov. Når du velger oss som regnskapsfører for din bedrift, kommer vi sammen frem til en avtale som fungerer optimalt både for dere og for oss.

Ved at vi blir kjent med dere og deres virksomhet blir det også enklere for oss å analysere deres behov og tilby gode løsninger på disse. Dermed unngår dere å betale for noe som ikke er nødvendig.

SKYBASERT REGNSKAP GIR BEDRE KONTROLL

Når du setter bort hele regnskapsfunksjonen til oss, betyr det også at vi overtar ansvaret for at regnskapet føres riktig. Det betyr imidlertid ikke at dere trenger å gi fra dere all kontroll. Alle våre kunder har full tilgang til egne regnskapstall og -opplysninger. Dermed kan dere velge selv i hvilken grad dere ønsker å følge med og dere kan rette opp eventuelle feilopplysninger.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Vil du vite mer om å sette bort din bedrifts regnskapsfunksjon til oss? Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale.


Derfor burde din bedrift utarbeide budsjett

Når det kommer til å opprettholde en sunn og fornuftig økonomifunksjon, er planlegging alfa og omega. Likevel er det mange bedrifter som er usikre på hvorvidt det er nødvendig for dem å budsjettere. Dette gjelder spesielt mindre bedrifter, som kanskje tenker at deres økonomi ikke er omfattende nok til at de trenger å sette opp budsjett.

Vi mener alle bedrifter, uavhengig av størrelse, vil ha positiv effekt av å budsjettere. Her går vi nærmere inn på hvorfor.

HVA ER ET BUDSJETT?

Et budsjett er en oppstilling av forventede fremtidige inntekter og kostnader for deres bedrift, og skal gjelde for en bestemt og begrenset tidsperiode. Omfanget av perioden velger dere selv, men for de fleste vil ett år være en fornuftig lengde. Ingen bedrifter plikter å sette opp budsjett. Dette er noe dere kun gjør for deres egen del. Budsjettet gjør dere imidlertid bedre rustet til å planlegge deres økonomiske aktiviteter, og på den måten legge opp til klokere beslutninger og mer lønnsom drift.

I tillegg til budsjett er det mange bedrifter som benytter seg av prognoser. Også dette er oppstillinger av forventede resultater, men prognoser gjelder gjerne for kortere tidsperioder, for eksempel et kvartal av gangen.

HVORDAN SETTE OPP BUDSJETT?

Det er flere måter å gå frem på når man skal sette opp et budsjett, og valgt metode bør henge sammen med det dere ønsker å oppnå med budsjettet. Et godt utgangspunkt for å sette opp budsjettet kan være deres regnskapstall for foregående periode. Regnskapet gir dere en oversikt over hvordan kostnadsbildet har sett ut tidligere. Dette kan brukes til å vurdere hvilke justeringer som kan gjøres for å bedre resultatet det kommende året.
Et annet alternativ er å starte i motsatt retning, og først definere et ønsket resultat. Dette blir da et overordnet mål, som dere kan planlegge nødvendig kostnads- og inntektsnivå ut ifra.

BUDSJETTET GIR FORUTSIGBARHET

En av de store fordelene med et budsjett er at det skaper forståelse for bedriftens økonomi og måloppnåelse, allerede før dere går inn i en ny periode. Budsjettet sørger også for at ansatte med ulike roller i bedriften sitter på lik informasjon om og har en felles forståelse for hvilke resultater som kan forventes fremover.
På et tidspunkt vil alle bedrifter møte på uforutsette situasjoner og utgifter. Dette er helt uunngåelig.

Det dere derimot kan påvirke er hvor forberedt dere er på at noe kommer til å skje, og deretter hvordan dere håndterer situasjonen når det blir aktuelt. På denne måten bidrar budsjettet til å forberede dere på fremtiden.

BUDSJETT FOR NYOPPSTARTEDE BEDRIFTER

Det er tøft å starte opp for seg selv, og for mange nye bedrifter tar ting slutt før de i det hele tatt kommer i gang. Vi sier ikke at budsjettering garanterer at dere overlever de første tunge driftsårene, men god økonomistyring helt fra start øker definitivt oddsen. En oppstart vil som regel innebære store kostnader og lave inntekter. Dette gjør budsjettering og god planlegging helt essensielt.

HVA SÅ NÅR BUDSJETTET SPREKKER?

Når bedriften setter opp budsjettet for kommende periode, gjøres dette for å legge opp til et optimalt resultat i perioden det gjelder. Iblant vil man imidlertid oppleve at ting ikke går som planlagt og at bedriften ender opp med et resultat som er dårligere enn forventet. Se dette som en læringsprosess og ta budsjettet med i betraktningen når dere skal kartlegge hva som gikk galt. Dermed kan dere iverksette gode tiltak og budsjettere bedre i neste periode.

Dersom dere vurderer budsjettet aktivt underveis i perioden, vil dere også kunne oppdage avvik før de får større konsekvenser for budsjettoppnåelsen. Da kan dere også justere forventningene og iverksette tiltak fortløpende.

LA REGNSKAPSFØREREN UTARBEIDE BUDSJETTET

Å ha et budsjett som ligger til grunn for egen drift og økonomiske aktiviteter vil altså gi dere økt trygghet og forutsigbarhet, samt bedre oversikt over egen likviditet og økonomi. Som liten bedrift vil dere kanskje likevel argumentere med at ressursene som kreves for å utarbeide budsjettet overstiger resultatene i etterkant. Da kan vi anbefale å ta regnskapsføreren med i prosessen.

Som autorisert regnskapsfører sitter vi på lang erfaring med utarbeidelse av budsjetter. Vi setter oss grundig inn i våre kunders drift og økonomi. Kunnskapen vi tilegner oss om deres bedrift bruker vi til å utarbeide gode prognoser for fremtiden. Vårt mål er at dere skal oppnå best mulige resultater med oss på laget.